Produkter

Produkter som passar dig

Vi sticker ut hakan och påstår att våra produkter och lösningar kan anpassas för alla typer av företag. Vi har valt att arbeta med kvalitetssäkrade produkter där våra certifierade tekniker bistår med service och support. Hos oss hittar du även ett brett produktprogram av förbrukningsmaterial såsom kopieringspapper, overheadfilm, kompatibla toner och bläckpatroner till de flesta laser- och bläckstråleprodukterna på marknaden.

En bättre miljö
Vi satsar sedan många år tillbaka på att ständigt förbättra och utveckla vårt miljöarbete som baseras på kretsloppstanken för en uthållig utveckling. Hos Dokumentsystem arbetar vi aktivt med att följa certifieringskraven ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö.

Den miljöpolicy vi följer innebär att vi ställer höga krav på samarbetspartner där vi har valt att prioritera miljöcertifierade leverantörer. Tillsammans med dessa erbjuder vi även utformade program för att hjälpa till att säkerställa att tomma tonerbehållare och bläckpatroner återanvänds eller återvinns på korrekt sätt. Detta leder till mindre avfall och att vi sparar miljön.

När du väljer produkter från oss är du trygg och medveten om att vi som företag och våra produkter innehar en hög och hållbar miljöstandard.

Återförsäljare av

Kontakt

T: 021-15 26 60
F: 021-12 77 45
Stensborgsgatan 4
721 32 Västerås

Miljöansvar

Vi prioriterar miljöcertifierade leverantörer där våra produkter uppfyller högsta miljöstandard.